Κυριακή, 9 Νοεμβρίου 2014

ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

http://1.bp.blogspot.com/-TBUTeXSUHBc/U1r59sl4yVI/AAAAAAAAJaU/yGgOZBaYhJc/s1600/450.jpg

Δεν υπάρχουν σχόλια: