Τετάρτη, 19 Αυγούστου 2009

HERBERT MARCUSE

Γιατί φτάσαμε σ’ αυτή την κατάσταση;


_____________________________________________


«Δεν είμαι προφήτης. Δεν είμαι σοφός.

Έχω απλώς κοινή λογική. Και με βάση

αυτήν, το μόνο που μπορώ να συμβουλέψω

το άνθρωπο αυτού του τέλους του 20ου

αιώνα, είναι να σκεφτεί και να βρει γιατί

φτάσαμε σ΄ αυτή την κατάσταση, γιατί

οι δυό κόσμοι, ο κομμουνιστικός κόσμος και

ο λεγόμενος «ελεύθερος», συντηρούν τόση

πολλή οδύνη και τόση καταπίεση,

χωρίς αυτό να είναι καθόλου αναγκαίο.

Διότι ποτέ πριν

στην ιστορία δεν είχαν γίνει τόσα πολλά

κοινωνικά έργα και δεν είχε επιτευχθεί

τόση τεχνική πρόοδος, στοιχεία επαρκή για

να καταστήσουν τη ζωή ευχάριστη και

άνετη για τον καθένα. Κι’ όμως

ενώ υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις

ο άνθρωπος δεν είναι ευτυχισμένος

και ελεύθερος πουθενά».


Herbert Marcuse